LỄ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

       Ngày 09/07/2016, công ty  đã tổ chức buổi lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm. Buổi họp có sự tham gia của Hội đồng quản trị, đại diện các Phòng ban và Đơn vị. Buổi họp nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn đọng, hạn chế trong hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm, để từ đó làm cơ sở cho việc định hướng và lập kế hoạch trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời buổi lễ ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của các Phòng ban công ty và Đơn vị trong 6 tháng, từ đó có sự khích lệ tinh thần xứng đáng để các Phòng ban công ty và Đơn vị tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, chung tay góp sức vào sự phát triển chung của công ty

 

Lê Thanh Cần-Giám đốc công ty  khai mạc lễ sơ kết 6 tháng đầu năm

Trần Văn Tính - P.Giám đốc công ty báo cáo về hoạt đông 6 tháng đầu năm 2016

 

Phan Anh Quốc- Giám đốc nông trường I báo cáo tham luận về hoạt động 6 tháng đầu năm

Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch công ty phát biểu  

Buổi lễ đã diễn ra thành công, tốt đẹp.