Nhân tố tiêu biểu trong sản xuất

        Năm 2016, Công ty TNHH Cao Su Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng mủ hơn 15.000 tấn mủ quy khô. Trong đó, Nông trường 3 thực hiện KHSL hơn 3.000 tấn mủ quy khô.

       Tính đến ngày 24/11/2016, đơn vị Nông Trường III đã có 02/12 tổ hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016 điển hình là tổ 01 và 10. Đó là niềm vui, nguồn động viên lớn lao đối với đơn vị cũng như toàn công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2016.

 

 

                    

 

             Điểm tập kết mủ trước khi đưa về nhà máy               Tổ trưởng hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân khai thác

           Để có được thành công là sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Nông Trường trong việc tận thu mủ tạp, quản lý và bảo vệ vườn cây, biết áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào khai thác trước điều kiện khắc nghiệt của khu vực.Ngoài ra, việc tuân thủ đầy đủ các quy định trong công tác khai thác, uốn nắn tay nghề công nhân, huy động và bố trí lao động tốt, quan tâm đến đời sống người lao động, còn phải kể đến tinh thần trách nhiệm và cái "tâm" của "nhà quản lý" đối với công việc được giao. Đó là những yếu tố chính tạo nên sự thành công của tập thể Tổ 01 và Tổ 10 của Nông trường III.

        Với sự nỗ lực không ngừng của các cấp lãnh đạo và của tập thể CBCNV-LĐ toàn Công ty, hy vọng hoàn thành Kế hoạch năm 2016 của Công ty sẽ không còn xa.