Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

             Ngày 10/01/2017, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị, có ông Nguyễn Viết Tượng – Chủ tịch công ty, ông Văn Đức Lư- Tổng giám đốc công ty, ông Trần Lê - Nguyên tổng giám đốc công ty, ông Lê Thanh Cần - Giám đốc công ty, ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó giám đốc tài chính công ty, ông Trần Văn Tính - Phó giám đốc kỹ thuật công ty, đại diện phòng ban, đơn vị Công ty TNHH cao su Đăk Lăk.

 

       Tại hội nghị,  ông Trần Văn Tính - Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 với một số kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của công ty trong năm 2016, để từ đó làm cơ sở cho việc định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 

 Ông Trần Văn Tính - Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016

           Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thanh Cần - Giám đốc công ty đã chúc mừng những kết quả công ty đã đạt được trong năm 2016 và ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của các Phòng ban công ty và Đơn vị. Từ đó khích lệ tinh thần tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, chung tay góp sức vào sự phát triển chung của công ty.

Ông Lê Thanh Cần - Giám đốc công ty đã chúc mừng những kết quả công ty đã đạt được trong năm 2016

        Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch công ty khen thưởng các cán bộ, công nhân viên công ty đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ đối với công ty

Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch công ty phát biểu lên phát biểu tại hội nghị 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đại diện các đơn vị danh hiệu nhận giấy khen từ Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch công ty

 

Tổ trưởng điểm hình các đơn vị lên nhận bằng khen từ Ông Văn Đức Lư - Tổng giám đốc công ty