DAKLAORUCO RA QUÂN KHAI THÁC NIÊN VỤ CẠO 2017-2018

                Sáng sớm ngày15-03-2017 các nông trường cao su trực thuộc Công ty TNHH Cao su ĐắkLắk đồng loạt ra quân khai thác mủ niên vụ cạo 2017-2018 với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản lượng mủ năm 2017 được Công ty giao.

                Nhằm cổ vũ, động viên tinh thần làm việc của toàn thể CBCNV người lao động tại các đơn vị, Ban lãnh đạo công ty và đại diện các phòng ban chức năng công ty đã về tham dự Lễ ra quân khai thác niên vụ cạo năm 2017-2018.

 

         Tại các vườn cây cao su, toàn bộ cán bộ, công nhân lao động đã có mặt đầy đủ để tiến hành lễ ra quân và thực hiện những lát cạo xả đầu tiên của niên vụ. Đi khắp vườn cây của các nông trường, hình ảnh diễn ra trước mắt chúng tôi là những công nhân đang miệt mài lao động với mong muốn đạt thành tích cao nhất ngay trong ngày đầu ra quân.

            

Công nhân khai thác bước vào mùa cạo mới đầy vui mừng

            Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác ra quân, ngay từ đầu tháng 3, các đơn vị đã tập trung tìm kiếm và tổ chức các lớp đào tạo thợ cạo, đảm bảo đầy đủ quân số trước ngày ra quân. Số lượng và chất lượng các lớp đào tạo thợ cạo mủ luôn được Công ty chú trọng trước khi bố trí vườn cây. Ngoài lực lượng công nhân khai thác chính thức, các đơn vị cũng đã chủ động được nguồn lao động dự phòng, đảm bảo cho công tác cạo choàng và kiểm soát tốt sự biến về động lao động tại các đơn vị.

            Bên cạnh đó, công tác trang bị vật tư khai thác cũng được các đơn vị tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước khi triển khai lấy mủ nước đồng loạt trên các diện tích cao su kinh doanh.

            Với sự thành công của Lễ ra quân khai thác, hy vọng Công ty sẽ có một năm thắng lợi, hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng được Hội đồng quản trị giao cho.