LỄ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

       Ngày 20/07/2017, công ty TNHH cao su Đăk Lăk long trọng tổ chức buổi lễ Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017

      Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn đọng, hạn chế trong hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm, để từ đó làm cơ sở cho việc định hướng và lập kế hoạch trong 6 tháng cuối năm.Ông Lê Thanh Cần-Giám đốc công ty khai mạc lễ sơ kết 6 tháng đầu năm

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thanh Cần - Giám đốc công ty đã chúc mừng những kết quả công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của các Phòng ban công ty và Đơn vị. Từ đó khích lệ tinh thần tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, chung tay góp sức vào sự phát triển chung của công ty.

         Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT công ty đã phát biểu chỉ đạo chung đối với công tác sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tại Daklaoruco. Đồng thời chúc mừng những thành quả lớn lao mà tập thể Công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay.

         Nhằm khích lệ, động viên tinh thần làm việc và ghi nhận thành quả lao động của CBCNV, Công ty đã khen thưởng và trao giấy khen cho 07 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất 6 tháng đầu năm 2017. 

 

Ông Nguyễn Viết Tượng – Chủ tịch HĐQT và ông Lê Thanh Cần – Giám đốc công ty đã thay mặt Ban lãnh đạo công ty biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được và trao giấy khen cho đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu tham dự

Hội nghị đã diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đó sẽ là tiền đề và động lực để Công phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm và của cả năm 2017.