Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

            Ngày 20/01/2018, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk long trọng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban giám đốc công ty, các trưởng phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị, các trưởng phòng nghiệp vụ và các tổ trưởng tổ sản xuất tiêu biểu.

             Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của công ty trong năm 2017 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, để từ đó làm cơ sở cho việc định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

Ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó Giám đốc trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017

           Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Cần – Giám đốc công ty đã chúc mừng những thành tích công ty đã đạt được trong năm 2017 và ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của các Phòng ban công ty và Đơn vị. Cũng như chỉ đạo phương hướng thực hiện đối với nhiệm vụ năm 2018. Từ đó khích lệ tinh thần tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, chung tay góp sức vào sự phát triển chung của công ty.

            Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã “vinh danh” các tập thể, cá nhân trong toàn công ty có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2017.

 

Ban giám đốc trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, các nhân đạt thành tích

            Hội nghị tổng kết đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những thành quả đạt được trong năm 2017 sẽ là động lực lớn lao, là nền tảng vững chắc để tập thể Công ty hoàn thành tốt kế hoạch của năm tiếp theo.