Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

       Ngày 13/07/2018, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban giám đốc công ty, các trưởng phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị, các trưởng phòng nghiệp vụ và các tổ trưởng tổ sản xuất tiêu biểu

          Ngày 13/07/2018, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty, các trưởng phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị, các trưởng phòng nghiệp vụ, các tổ trưởng tổ sản xuất tiêu biểu và công nhân tiêu biểu trong toàn công ty.

            Tại hội nghị, ông Trần Văn Tính - Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 với một số kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2018 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, để từ đó làm cơ sở cho việc định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 

            Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Tượng – Chủ tịch HĐQT đã chúc mừng những thành tích công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 và ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của toàn Công ty. Cũng như chỉ đạo phương hướng thực hiện đối với nhiệm vụ năm 6 tháng cuối  năm 2018. Từ đó khích lệ tinh thần tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, chung tay góp sức vào sự phát triển chung của công ty.

            Nhằm ghi nhận những thành quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã có quyết định khen thưởng và biểu dương đối với tập thể Daklaoruco.

Chủ tịch HĐQT trao Quyết định khen thưởng cho Daklaoruco

          Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã “vinh danh” các tập thể, cá nhân trong toàn công ty có thành tích trong lao động sản xuất 6 tháng đầu năm 2018.

Ban giám đốc trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích

          Hội nghị tổng kết đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những thành quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 sẽ là động lực lớn lao, là nền tảng vững chắc để tập thể Công ty hoàn thành tốt kế hoạch của 6 tháng cuối năm 2018.