Tin Nội Bộ

             Ngày 10/01/2017, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị, có ông Nguyễn Viết Tượng – Chủ tịch công ty, ông Văn Đức Lư- Tổng giám đốc công ty, ông Trần Lê - Nguyên tổng giám đốc công ty, ông Lê Thanh Cần - Giám đốc công ty, ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó giám đốc tài chính công ty, ông Trần Văn Tính - Phó giám đốc kỹ thuật công ty, đại diện phòng ban, đơn vị Công ty TNHH cao su Đăk Lăk.

        Năm 2016, Công ty TNHH Cao Su Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng mủ hơn 15.000 tấn mủ quy khô. Trong đó, Nông trường 3 thực hiện KHSL hơn 3.000 tấn mủ quy khô.

       Tính đến ngày 24/11/2016, đơn vị Nông Trường III đã có 02/12 tổ hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016 điển hình là tổ 01 và 10. Đó là niềm vui, nguồn động viên lớn lao đối với đơn vị cũng như toàn công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2016.