Tin Nội Bộ

Cứ sau mỗi vụ chế biến, Công ty sẽ thực hiện bảo dưỡng cuối vụ để chuẩn bị cho công tác chế biến của mùa vụ mới.Công tác lập kế hoạch, triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát, nghiệm thu đưa vào sử dụng được đơn vị và phòng ban công ty thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

             Ngày 10/01/2017, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị, có ông Nguyễn Viết Tượng – Chủ tịch công ty, ông Văn Đức Lư- Tổng giám đốc công ty, ông Trần Lê - Nguyên tổng giám đốc công ty, ông Lê Thanh Cần - Giám đốc công ty, ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó giám đốc tài chính công ty, ông Trần Văn Tính - Phó giám đốc kỹ thuật công ty, đại diện phòng ban, đơn vị Công ty TNHH cao su Đăk Lăk.