Tin Nội Bộ

        Năm 2016, Công ty TNHH Cao Su Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng mủ hơn 15.000 tấn mủ quy khô. Trong đó, Nông trường 3 thực hiện KHSL hơn 3.000 tấn mủ quy khô.

       Tính đến ngày 24/11/2016, đơn vị Nông Trường III đã có 02/12 tổ hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016 điển hình là tổ 01 và 10. Đó là niềm vui, nguồn động viên lớn lao đối với đơn vị cũng như toàn công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2016.

       Ngày 09/07/2016, công ty  đã tổ chức buổi lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm. Buổi họp có sự tham gia của Hội đồng quản trị, đại diện các Phòng ban và Đơn vị. Buổi họp nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn đọng, hạn chế trong hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm, để từ đó làm cơ sở cho việc định hướng và lập kế hoạch trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời buổi lễ ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của các Phòng ban công ty và Đơn vị trong 6 tháng, từ đó có sự khích lệ tinh thần xứng đáng để các Phòng ban công ty và Đơn vị tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, chung tay góp sức vào sự phát triển chung của công ty