Tin Nội Bộ
23 01

            Ngày 20/01/2018, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk long trọng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban giám đốc công ty, các trưởng phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị, các trưởng phòng nghiệp vụ và các tổ trưởng tổ sản xuất tiêu biểu.

       Ngày 20/11/2017, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk long trọng tổ chức hội nghị mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017. Tham dự hội nghị, có HĐQT công ty, Ban lãnh đạo công ty, đại diện phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, các Tổ sản xuất tiêu biểu và công nhân khai thác tiêu biểu tại các đơn vị trực thuộc.