Tin Nội Bộ
19 10

      Sáng ngày 17/10/2018, tại huyện Pathumphone đã diễn ra buổi bàn giao chi trả tiền thuê đất giữa Công Ty TNHH Cao Su Đắklắk và chính quyền huyện Pathumphone.

      Tối ngày 23 tháng 7 năm 2018 tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Cộng hòa DCND Lào xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy. Ảnh hưởng do sự cố này gây ra là hết sức nặng nề, có thể nói rằng đây là lần đầu tiên trong suốt hàng chục thập kỷ qua nhân dân Lào mới bị chịu ảnh hưởng như thế này.