Tin Nội Bộ

       Ngày 20/11/2017, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk long trọng tổ chức hội nghị mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017. Tham dự hội nghị, có HĐQT công ty, Ban lãnh đạo công ty, đại diện phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, các Tổ sản xuất tiêu biểu và công nhân khai thác tiêu biểu tại các đơn vị trực thuộc.

11 09

         Ngày 01/9/2017, Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động chi bộ khóa mới.