Tin Nội Bộ

       Ngày 13/07/2018, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban giám đốc công ty, các trưởng phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị, các trưởng phòng nghiệp vụ và các tổ trưởng tổ sản xuất tiêu biểu

23 01

            Ngày 20/01/2018, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk long trọng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban giám đốc công ty, các trưởng phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị, các trưởng phòng nghiệp vụ và các tổ trưởng tổ sản xuất tiêu biểu.