Tin Nội Bộ
11 09

         Ngày 01/9/2017, Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động chi bộ khóa mới.

       Ngày 20/07/2017, công ty TNHH cao su Đăk Lăk long trọng tổ chức buổi lễ Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017