Tin Nội Bộ

                Sáng sớm ngày15-03-2017 các nông trường cao su trực thuộc Công ty TNHH Cao su ĐắkLắk đồng loạt ra quân khai thác mủ niên vụ cạo 2017-2018 với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản lượng mủ năm 2017 được Công ty giao.

                Nhằm cổ vũ, động viên tinh thần làm việc của toàn thể CBCNV người lao động tại các đơn vị, Ban lãnh đạo công ty và đại diện các phòng ban chức năng công ty đã về tham dự Lễ ra quân khai thác niên vụ cạo năm 2017-2018.

Cứ sau mỗi vụ chế biến, Công ty sẽ thực hiện bảo dưỡng cuối vụ để chuẩn bị cho công tác chế biến của mùa vụ mới.Công tác lập kế hoạch, triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát, nghiệm thu đưa vào sử dụng được đơn vị và phòng ban công ty thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.