Thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2016

Tính từ đầu năm 2016 đến nay giá cao su thế giới có chiều hướng tăng, giá cao su được cải thiện  một cách đáng kể, đây là dấu hiệu đáng mừng cho ngành sản xuất cao su của Việt Nam cũng như toàn thế giới. Giá đạt mức cao nhất ở thời điểm giữa tháng 4, ở mức giá 2.049 usd/tấn SVR CV; 1.922 usd/tấn SVR L; 1.624 usd/tấn SVR 5; 1.598 usd/tấn SVR 10.So với thời điểm thấp nhất đầu tháng 01 ở mức giá 1.194 usd/tấn SVR CV; 1.164 usd/tấn SVR L; 1.095 usd/tấn SVR 5; 1.072 usd/tấn SVR 10, tương đương tăng hơn 50%, phản ánh một sự cải thiện tình hình giá cao su trong tương lai.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CAO SU THẾ GIỚI TUẦN QUA:
-Trong tuần từ  ngày 25/01 đến 29/01/2016, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch trên  thế  giới  như TOCOM  SICOM  và  MRB có sự tăng, giảm không đồng đều giữa các loại mủ cao su chất lượng cao như RSS3, SMR CV và các loại cao su chất lượng thấp hơn như SMR10, TSR20. Kết thúc tuần, ngày 29/01, giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật Bản giao tháng 2/2016 là 1252 usd ( giảm 3%)* ; giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 02/2016 trên sàn SICOM Singapore là 1094 USD/tấn ( giảm 0.7%)* ; giá SMR CV của Malaysia xuất khẩu do Tổng cục Cao su Malaysia (MRB) chào bán ở mức 1391.5 USD/tấn ( tăng 3.2 %)*
(*): Mức tăng là so với phiên cuối tuần trước 22/1/2015.