THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Vị trí công việc cần tuyển:

     + Nhân viên chế độ chính sách.

     + Nhân viên KCS.

     + Nhân viên Kỹ thuật sản xuất.

     + Nhân viên kế toán tài vụ.