Điều gì bạn biết về chúng tôi.

Chúng tôi là ai, Chúng tôi tạo ra sản phẩm gì,Tại sao chúng tôi làm điều đó & Điều gì khiến chúng tôi thành công.

Text

Giới thiệu về chúng tôi

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU ĐẮK LẮK
Tên tiếng Anh:    DAKLAK RUBBER LIMITED COMPANY
Tên viết tắt:        DAKLAORUCO
Địa chỉ trụ sở chính: Bản Thaluong, huyện Paksê, Tỉnh Champasak,
                                       Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Tel : 00856 31 212570                Fax: 00856 31 252982
Email:  daklaoruco@daklaoruco.com;  Website: http://www.daklaoruco.com

Giá trị cốt lõi

Daklaoruco niềm tin gia tăng giá tr

Tầm nhìn-Sứ mệnh

Vườn tầm ra thế giới....

Giá trị cốt lõi

DAKLAORUCO Niềm tin Gia tăng Giá trị

Nhận diện thương hiệu

Tên giao dịch, logo của Daklaoruco đã được đăng ký độc quyền; Các sản phẩm cao su thiên nhiên đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Châu Âu, Hoa Kỳ, Lào, Việt Nam

Sản phẩm cao su

SVR 3L

Sản phẩm cao su

SVR 10

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Chứng chỉ

IEC 17025:2005