CAO SU SVR 60TÊN SẢN PHẨM: Cao su thiên nhiên SVR 60

Nguyên liệu để chế biến loại cao su SVR 60 từ mủ nước hoàn toàn không có tạp chất. Bành mủ sau khi thành phẩm có màu vàng.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:

1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45m, % m/m, không lớn hơn: 0,02
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn: 0,40
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn: 0,60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn: 0,80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn:-
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn: 60
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn:-
8. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 1000C

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN:

XUẤT XỨ: LÀO

ĐÓNG GÓI:

GIAO HÀNG:

THANH TOÁN:

KHẢ NĂNG CUNG CẤP: