Chỉ đạo của lãnh đạo BLĐ công ty  quyết tâm đạt và vượt kế hoạch (KH) sản lượng khai thác mủ năm 2017.

        Theo đó, các Công ty TNHH cao su ĐắkLắk, các đơn vị có vườn cây cao su khai thác mủ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2017 cần có giải pháp chủ động, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành KH sản lượng 2017.

         Công ty TNHH cao su Đăk Lăk (DAKLAORUCO) được thành lập ngày 06/12/2004, trụ sở đại diện tại Bản ThaLuong, Huyện Păkse, Tỉnh Chămpasăk. Hiện tại Công ty có các đơn vị trực thuộc bao gồm: 4 Nông trường cao su và 01 Xí nghiệp chế biến mủ cao su.