SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 3L đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 3L

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV60 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV60

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV50 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV50

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 10 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 10

 

Quá trình hình thành và phát triển

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO) được thành lập từ ngày 06/12/2004 tại Bản Tha Luống, huyện Pakse, tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào. Công ty được Bộ kế hoạch đầu tư nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cấp giấy phép đầu tư ngày 06 tháng 12 năm 2004 theo Giấy phép đầu tư số 111-04/KH-ĐT và sửa đổi lần 4 với giấy đăng ký tô nhượng số 016-16/KĐ/ĐT4 ngày 30/3/2016.
 • Công ty được thành lập với 100% vốn đầu tư nước ngoài (nước CHXHCN Việt Nam) với mục tiêu phát triển 10.000 ha cao su và các cây công nghiệp khác tại 04 Tỉnh Nam Lào, với tổng số vốn đầu tư là hơn 80 triệu USD.
 • Ban đầu Dự án chỉ có trên 10 cán bộ người Việt Nam trực tiếp quản lý và thực hiện dự án, sử dụng khoảng 10 lao động lành nghề người Việt Nam và người bản địa làm công nhân trực tiếp. Thu nhập bình quân ban đầu từ 20.000-30.000 kíp/người/ngày.
 • Năm 2005 công ty bắt đầu thực hiện khai hoang đất trồng mới, thành lập Ban chỉ đạo khai hoang. Các năm tiếp theo, Công ty tiến hành xây dựng các công trình kiên cố như nhà làm việc, nhà ở, đường giao thông nội đồng, các trạm y tế…tại các đơn vị trực thuộc. Công tác giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa đất được công ty thực hiện nhanh gọn, đúng quy định của Pháp luật nước sở tại.
 • Từ tháng 6/2005, công ty bắt đầu công tác trồng mới tại khu vực huyện Bachiêng – tỉnh Champasak.
 • Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty lần lượt thành lập các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ khai hoang, trồng, chăm sóc một số cây công nghiệp (cây cao su, điều, cà phê…), khai thác và chế biến mủ cao su.
 • Đơn vị Nông trường 1 được thành lập tại Bản Mây – Bachiêng – Champasak ngày 24/02/2005. Diện tích quản lý tính đến thời điểm 30/9/2018 là 2.686ha, trong đó: cao su 2.643ha, điều 42,59ha.
 • Thành lập đơn vị Nông trường 2 tại Bản Vang Kha Nan – Lào Ngam - Salavan ngày 24/02/2005. Diện tích quản lý tính đến thời điểm 30/9/2018 là 2.234,09ha cây cao su.
 • Thành lập đơn vị Nông trường 3 tại Bản Noóng Pak Het - Pathumphone – Champasak ngày 26/12/2006, Diện tích quản lý tính đến thời điểm 30/9/2018 là 2.867,34ha, trong đó: cao su 2.393,64ha, điều 456,05ha và cây trồng khác 17,65ha.
 • Thành lập đơn vị Nông trường 4 tại Bản Noóng Kè – Lào Ngam - Salavan ngày 01/4/2008, (tiền thân là Ban chỉ đạo Noóng Kè). Tính đến thời điểm 30/9/2018, đơn vị đang quản lý 1.539,36ha cao su.
 • Ngày 07/3/2006, Tỉnh trưởng tỉnh Atapư có quyết định giao 500ha đất trồng điều và cây cao su tại Bản Phone Ngam, huyện Say Sệt Thá, Tỉnh Atapư cho Công ty. Ngày 27/9/2006 thành lập Đội sản xuất Atapư. Tuy nhiên, do điều kiện thổ nhưỡng không phù hợp trồng cây cao su, Công ty chỉ tiến hành trồng cây điều trên diện tích đất được giao. Đến tháng 01/2013, Công ty trả lại diện tích đất nói trên cho tỉnh Atapư.
 • Thành lập Nông trường cà phê Paksong ngày 17/6/2009 tại Bản Phou Mạc Co, huyện Paksong, tỉnh Champasak (tiền thân là Ban chỉ đạo Paksong). Trong quá trình phát triển, đơn vị được thay đổi mô hình tổ chức quản lý (từ Nông trường thành Đội sản xuất). Đến tháng 4/2016, Công ty bán lại diện tích đất trồng cà phê tại huyện Paksong cho Công ty TNHH Outspan.

Ngày 09/5/2012, Công ty thành lập Đội cà phê Paksong 2 trực thuộc Công ty tại Bản Huội Váy, huyện Paksong, tỉnh Champasak (tiền thân là Tổ sản xuất 5 Đội cà phê Paksong 1). Đến 2013, công ty giao lại diện tích đất trên cho Tỉnh Champasak.

 • Thành lập Xí nghiệp chế biến mủ cao su DAKLAORUCO 1 (Nay gọi là Nhà máy chế biến cao su) ngày 03/10/2012. Với công suất hoạt động ban đầu là 10.000 tấn/năm. Do yêu cầu chế biến hết khối lượng mủ nguyên liệu nhập về, công suất của các dây chuyền đã được cải tiến đạt 18.500 tấn/năm.
 • Bên cạnh đó, các phòng ban chức năng cũng được thành lập và cải tổ qua các thời kỳ nhằm phát huy vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo công ty.

              + Phòng ban chức năng gồm có: Phòng Hành chính nhân sự, Phòng kỹ thuật sản xuất, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu và Phòng kiểm phẩm sản phẩm mủ cao su Daklaoruco 1

            + Đơn vị trực thuộc gồm có: Nông trường 1, Nông trường 2, Nông trường 3, Nông trường 4 và Xí nghiệp chế biến mủ cao su Daklaoruco 1.

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com