SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 3L đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 3L

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV60 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV60

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV50 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV50

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 10 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 10

  - Công ty con đóng chân tại Lào được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008, với:

+ 01 Nhà máy chế biến mủ cao su với công suất 10.000 tấn/năm. Đảm bảo sản phẩm mủ cao su đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO/IEC 17025.

 Nhà máy chế biến mủ cốm
Công đoạn sấy mủ cốm
 Công đoạn đóng gói sản phẩm

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com