SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 3L đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 3L

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV60 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV60

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV50 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV50

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 10 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 10

Công nghệ sản xuất

Hiện tại công ty có 01 Nhà máy chế biến cao su với 02 dây chuyền sản xuất trong đó có:

-      01 dây chuyền sản xuất mủ nước với các chủng loại sản phẩm sản xuất được như sau: SVR 3L, SVR CV50, SVR CV60. Thiết bị công nghệ sản xuất của dây chuyền được nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong quá trình vận hành, Công ty đã cải tạo và nâng cao công suất của dây chuyền nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất. Công suất thực tế hiện nay của dây chuyền đạt hơn 14,5 tấn mủ nước quy khô/giờ.

-      01 dây chuyền sản xuất mủ phụ với chủng loại sản phẩm sản xuất là SVR 10, SVR 5 với các thiết bị công nghệ được nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong quá trình vận hành, Công ty đã cải tạo và nâng cao công suất của dây chuyền nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất. Công suất thực tế hiện nay đạt hơn 12,5 tấn mủ phụ quy khô/giờ.

Nhìn chung, năng lực sản xuất của Nhà máy có đủ khả năng đáp ứng chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 3769:2016 và thời gian cung ứng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

 

 

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com