THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ hai, 18 Tháng 5 2020

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Được viết: Thứ sáu, 27 Tháng 12 2019

  Công ty TNHH cao su Đắk Lắk - Daklaoruco

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ tư, 14 Tháng 8 2019

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:

Được viết: Thứ ba, 04 Tháng 6 2019

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Được viết: Thứ năm, 31 Tháng 1 2019

  Công ty TNHH cao su Đắk Lắk thông báo tuyển dụng nhân sự:

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT   

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com