SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 3L đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 3L

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV60 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV60

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV50 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV50

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 10 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 10

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH, LAO ĐỘNG NĂM 2020

Ngày 23/6/2020, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk phối hợp với Công đoàn tỉnh Champasak tổ chức buổi phổ biến kiến thức về An toàn, vệ sinh, lao động đối với Cán bộ công nhân viên lao động tại khu vực Nhà máy chế biến cao su.

Trên cơ sở đề nghị của Công ty, Công đoàn tỉnh Champasak đã phối hợp tổ chức buổi phổ biến kiến thức về vệ sinh, an toàn lao động tại khu vực Nhà máy chế biến cao su trực thuộc Daklaoruco. Đây là một hoạt động thường niên của Công ty, nhằm cung cấp kiến thức, thông tin về an toàn, vệ sinh trong lao động, sản xuất công nghiệp, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng của người lao động.

 Sau đây là một số hình ảnh tại buổi học về an toàn, vệ sinh, an toàn lao động:

Cán bộ công đoàn Tỉnh Champasak và CBCNV lao động Công ty

 

 

Cán bộ Công đoàn Tỉnh phổ biến kiến thức tại buổi học

 

 

Đại diện Công đoàn Tỉnh, Công đoàn công ty và Nhà máy chế biến

 

 

                                                                                                                        - Hải Nguyễn -

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com