SVR-CV50

TÊN CHI TIẾT

 SVR-CV50

PHƯƠNG PHÁP THỬ

 1. Hàm lượng tạp chất còn lại trên rây, % khối lượng, không lớn hơn 0,02 TCVN 6089 (ISO 249) 
 2. Hàm lượng tro, % khối lượng, không lớn hơn 0,40 TCVN 6087 (ISO 247)
 3. Hàm lượng nitơ, % khối lượng, không lớn hơn 0,60 TCVN 6091 (ISO 1656)
 4. Hàm lượng chất bay hơi, % khối lượng không lớn hơn2) 0,80 TCVN 6088 (ISO 248)
 5. Độ dẻo đầu (P0), không nhỏ hơn - TCVN 8493 (ISO 2007)
 6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn 60 TCVN 8494 (ISO 2930)
 7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn - TCVN 6093 (ISO 4660)
 8. Độ nhớt Mooney ML (1+4) tại 100°C2) -50±5 TCVN 6090-1 (ISO 289-1)
 9. Hàm lượng gel, % khối lượng, không lớn hơn ISO 172 

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com