SVR-5

TÊN CHI TIẾT

SVR-5

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1. Hàm lượng tạp chất còn lại trên rây, % khối lượng, không lớn hơn 0,05 TCVN 6089 (ISO 249)
2. Hàm lượng tro, % khối lượng, không lớn hơn 0,60 TCVN 6087 (ISO 247)
3. Hàm lượng nitơ, % khối lượng, không lớn hơn 0,60 TCVN 6091 (ISO 1656)
4. Hàm lượng chất bay hơi, % khối lượng không lớn hơn2) 0,80 TCVN 6088 (ISO 248)
5. Độ dẻo đầu (P0), không nhỏ hơn 30 TCVN 8493 (ISO 2007)
6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn 60 TCVN 8494 (ISO 2930)
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn - TCVN 6093 (ISO 4660)
8. Độ nhớt Mooney ML (1+4) tại 100°C2) - TCVN 6090-1 (ISO 289-1)
9. Hàm lượng gel, % khối lượng, không lớn hơn - ISO 172

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com