Quá trình hình thành và phát triển

        Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO) được thành lập vào ngày 06/12/2004 tại Bản Tha Luống, Thành phố Pakse, tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào theo Giấy phép đầu tư số 111-04/KH-ĐT ngày 06/12/2004 của Bộ Kế hoạch Đầu tư nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và sửa đổi lần 4 với giấy đăng ký tô nhượng số 016-16/KĐ/ĐT4 ngày 30/3/2016.

        Công ty được thành lập với 100% vốn đầu tư nước ngoài (nước CHXHCN Việt Nam) với mục tiêu phát triển 10.000 ha cao su và các cây công nghiệp khác với tổng số vốn đầu tư là hơn 80 triệu USD.

       Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty lần lượt thành lập các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ trồng, chăm sóc một số cây công nghiệp (cây cao su, điều,…); khai thác và chế biến mủ cao su.

        - Đơn vị Nông trường 1: thành lập ngày 24/02/2005 và đặt tại tại Bản Mây – huyện Bachiêng – tỉnh Champasak. Diện tích quản lý tính đến thời điểm hiện tại là 2.651,93ha, trong đó: Cao su 2.606,18ha, Điều 45,75ha.

        - Đơn vị Nông trường 2: thành lập ngày 24/02/2005 và đặt tại Bản Vang Kha Nan – huyện Lào Ngam – tỉnh Salavan. Diện tích quản lý tính đến thời điểm hiện tại là 2.164,06ha cây cao su.

        - Đơn vị Nông trường 3: thành lập ngày 26/12/2006 và đặt tại Bản Noóng Pak Het – huyện Pathumphone – tỉnh Champasak. Diện tích quản lý tính đến thời điểm hiện tại là 2.810,18ha, trong đó: cao su 2.354,13ha, điều 456,05ha.

        - Đơn vị Nông trường 4: thành lập ngày 01/4/2008  và đặt tại Bản Noóng Kè – huyện Lào Ngam – tỉnh Salavan. Diện tích quản lý tính đến thời điểm hiện tại là 1.467,93ha cao su.

        - Nhà máy chế biến cao su được thành lập ngày 03/10/2012 với công suất hoạt động ban đầu là 10.000 tấn/năm. Nhằm đáp ứng yêu cầu chế biến hết nguồn nguyên liệu mủ của toàn công ty, công suất hiện tại của các dây chuyền đã được cải tiến đạt 18.000 tấn/năm.

        Bên cạnh các đơn vị trực thuộc, các phòng ban chức năng Công ty cũng được thành lập và cải tổ qua các thời kỳ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo công ty.

        Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty có 5 phòng ban chức năng, bao gồm: Văn phòng Công ty, Phòng Kỹ thuật Sản xuất, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu và Phòng Quản lý Chất lượng.

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com