SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 3L đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 3L

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV60 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV60

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV50 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV50

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 10 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 10

Các sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy chế biến cao su tại Lào với công suất hiện tại hơn 18.000 tấn/năm.

Sản phẩm chính: Cao su định chuẩn kỹ thuật bao gồm SVR CV 60, SVR CV 50, SVR 3L, SVR 10.

Sản xuất các loại sản phẩm cao su theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO/IEC 17025:2005 và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và quản lý hệ thống theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều này góp phần tạo nên chất lượng sản phẩm ổn định, uy tín đối với khách hàng và ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 

 

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com