Sản xuất các loại sản phẩm cao su theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO/IEC 17025:2005 và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và quản lý hệ thống theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều này góp phần tạo nên chất lượng sản phẩm ổn định, uy tín đối với khách hàng và ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

                                            

     

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com