DAKLAORUCO VỚI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Xu hướng phát triển bền vững trong ngành cao su đang ngày một lan rộng 

với việc ngày càng nhiều nhà tiêu thụ cao su thiên nhiên đưa ra yêu cầu về chứng chỉ bền vững đối với nguồn nguyên liệu. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp cao su thiên nhiên của Việt Nam cũng phải nỗ lực thay đổi theo hướng phát triển bền vững để duy trì thị phần lâu dài và ổn định trong bối cảnh giá cao su luôn ở mức thấp trong nhiều năm qua.

Theo đó, công ty TNHH cao su Đăk Lăk (Daklaoruco) đã nhận thấy tầm quan trọng của Sự phát triển bền vững, lập kế hoạch hành động cho từng giai đoạn cụ thể cho Công ty. Việc thực hiện tốt các hoạt động phát triển bền vững sẽ tạo cơ hội lớn cho công ty trong việc nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng, cũng như cải thiện được năng suất và giảm chi phí nhờ sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từ đó thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ ngày 11-14/12/2018, Tổ chức Thiên nhiên và con người (Pan Nature) đã phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư cao su Đăk Lăk (DRI) thực hiện khảo sát, tư vấn đối với kế hoạch hành động trong Chương trình phát triển bền vững của Daklaoruco giai đoạn 2018-2019.

Bước đầu công ty đã thực hiện gắn các biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực sản xuất của Nhà máy, các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn (cầu cống, suối...). Pan Nature đã hỗ trợ Daklaoruco trong hoạt động tập huấn cho công nhân và dân bản trong vùng dự án về các chính sách của công ty như: tuyển dụng, lương thưởng, bảo hiểm...

Thời gian tới, công ty cũng sẽ áp dụng hệ thống hóa cơ sở dữ liệu liên quan đến lao động, chuẩn bị cho áp dụng phần mềm quản lý lao động. Công khai và minh bạch trong chính sách của công ty về tuyển dụng, khen thưởng và kỷ luật lao động. Tăng cường hợp tác với cộng đồng trong các vấn đề môi trường (như hợp tác bảo vệ nguồn nước, chống cháy rừng, thu gom rác,…). Công ty phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các hoạt động y tế cộng đồng bên cạnh các hoạt động sơ cấp cứu, cấp phát thuốc của các trạm y tế trực thuộc Công ty.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

#daklaoruco #phattrienbenvung

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com