SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 3L đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 3L

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV60 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV60

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV50 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV50

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 10 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 10

Chi bộ công ty trao giấy khen đảng ủy tại Lào

Chi bộ công ty trao giấy khen đảng ủy tại Lào cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
gồm có 3 đồng chí:
- Phạm Đình Tứ - Giám đốc Nông trường 1 
- Lê Văn Mường - tổ trưởng tổ sản xuất Nông trường 2 
- Đào Quốc Tấn - tổ trưởng tổ sản xuất Nông trường 3

 

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com