SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 3L đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 3L

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV60 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV60

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV50 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV50

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 10 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 10

Theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng, từ ngày 01/6/2018, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk chính thức chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đồng thời ban hành lại toàn bộ hệ thống tài liệu theo phiên bản mới.

Từ ngày 07-10/8/2018, Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) đã tổ chức đánh giá chứng nhận giai đoạn hai đối với Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Phạm vi đánh giá thuộc lĩnh vực hoạt động: Trồng, chăm sóc cây cao su; khai thác, chế biến và cung ứng cao su thiên nhiên.

Ngày 11/9/2018, Giám đốc Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) đã ra Quyết định số 5021/QĐ-QUACERT về việc cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 cho DAKLAORUCO.

   

 

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 của DAKLAORUCO do QUACERT cấp

DAKLAORUCO sẽ tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng, luôn duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống nhằm phục vụ cho các hoạt động của Doanh nghiệp cũng như đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.

 

           

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com