HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Sáng ngày 12/07/2019, Công ty TNHH Cao Su Đắk Lắk (DAKLAORUCO) long trọng tổ chức 

long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình SXKD 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đưa ra phương hướng triển khai đồng bộ các kế hoạch đã đề ra cho 6 tháng cuối năm cũng như của cả năm 2019.

     

Hình ảnh tại buổi hội nghị sơ kết 

        Hội nghị do Ông Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Công ty điều hành với sự tham gia của Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Thanh Cần - Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các Trưởng phòng ban Công ty cùng các Tổ trưởng tổ sản xuất tiêu biểu.

      Hội nghị đã được nghe Ông Trần Văn Tính – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Sản lượng mủ cao su khai thác 06 tháng đầu năm 2019 đạt 5.473/18.000 tấn mủ quy khô, đạt 30,4% kế hoạch năm. Doanh thu bán mủ 06 tháng đầu năm 2019 là 9.455.233 USD, đạt 41% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu HĐQT giao năm 2019. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng đã thực hiện tốt và đầy đủ việc chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nhà nước Lào.

Ông Trần Văn Tính – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo 

      Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT Công ty ghi nhận những khó khăn tồn tại trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên vẫn đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của các cấp lãnh đạo, cùng toàn thể CBCNV công ty trong 6 tháng vừa qua. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT cũng khích lệ tinh thần tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế để hoàn thành chỉ tiêu 06 tháng cuối năm và chỉ tiêu cả năm 2019 như kế hoạch đã đề ra và nhấn mạnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao nhưng không làm ảnh hưởng đến sức khỏe vườn cây.

Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại hội nghị 

      Cũng tại Hội nghị, ông Lê Thanh Cần – Tổng Giám đốc công ty đã chia sẻ một số ý kiến đóng góp đối với Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của toàn Công ty.

ông Lê Thanh Cần – Tổng Giám đốc công ty phát biểu tại hội nghị 

      Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tuyên dương và khen thưởng đối với 09 tập thể tổ sản xuất tại các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Ông Từ Văn Viễn - Phó Giám Đốc công ty trao thưởng cho đại điện 09 tập thể Tổ SX tiêu biểu

      Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc công ty đã ghi nhận những nhận xét và ý kiến chỉ đạo từ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, để từ đó làm phương hướng cho hoạt động sản xuất 06 tháng cuối năm đạt được kết quả như mong đợi và góp phần vào sự phát triển chung của toàn công ty.

ông Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc công ty phát biểu tại hội nghị

                                                                                                                                                                                                                    Mỹ Phượng VPCT

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com