SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 3L đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 3L

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV60 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV60

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV50 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV50

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 10 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 10

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 19/8 đến 23/8/2019

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 19/8 đến 23/8/2019

Trong tuần từ ngày 19/8 đến 23/8/2019, giá cao su thiên nhiên của tất cả các sàn giao dịch TOCOM, SICOM và MRE đều giảm. Kết thúc tuần, giá cao su RSS 3 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo – Nhật Bản (TOCOM) giao tháng 01/2020 là 1.555 USD/tấn, giảm 2,2% so với ngày cuối tuần trước; giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn SICOM (Singapore) là 1.289 USD/tấn (-1,2%); giá cao su xuất khẩu SMR 20 của Malaysia do Tổng cục Cao su Malaysia (MRB) công bố ở mức 1.295 USD/tấn (-1,6%); giá SVR 3L xuất khẩu chào bán của Việt Nam ở mức 1.390 USD/tấn, không đổi so với cuối tuần trước.

* Nhận định xu hướng thị trường cao su thiên nhiên trong ngắn hạn

Trong tuần vừa qua, giá cao su tại tất cả các sàn giao dịch tiếp tục giảm. Thị trường hàng hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi chiến tranh thương mại leo thang với những đòn đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ - Trung Quốc.

Hợp đồng tương lai của Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về tình trạng dư cung khi các nước sản xuất cao su thiên nhiên hàng đầu thế giới không tiếp tục gia hạn các hạn chế xuất khẩu cao su.

Dự trữ cao su trong các kho được theo dõi bởi Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 1,3% so với thứ Sáu tuần trước.

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

- Trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (Shanghai Futures Exchange – SHFE), tuần từ ngày 19/8 – 23/8/2019, tồn kho cao su thiên nhiên dựa theo chứng từ đạt 417.110 tấn, tăng 1.830 tấn (+0,4%) so với tuần trước; số liệu tồn kho theo hợp đồng tương lai đạt 459.509 tấn, tăng 5.931 tấn (+1,3%).

Số liệu tồn kho dựa theo chứng từ (tấn)
Warehouse receipt Inventory (tonnes)

Số liệu tồn kho theo hợp đồng tương lai (tấn)
Futures Inventory (tonnes)

Tuần từ ngày 12/8 – 16/8/2019

Tuần từ ngày 19/8 – 23/8/2019

Thay đổi

Tuần từ ngày 12/8 – 16/8/2019

Tuần từ ngày 19/8 – 23/8/2019

Thay đổi

415.280

417.110

+1.830

453.578

459.509

+5.931

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội Cao su VN tổng hợp từ SHFE

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 19/8 – 23/8/2019

Kết thúc tuần qua, giá cao su RSS 3 giao tháng 01/2020 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) đạt 1.555 USD/tấn, giảm 70 USD/tấn (-4,3%) so với ngày đầu tuần và giảm 35 USD/tấn (-2,2%) so với ngày cuối tuần trước (16/8).

Trong tháng 8/2019, từ ngày 01 – 23/8, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 1.583 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, giảm 112 USD/tấn (-6,6%) so với mức giá trung bình tháng 7/2019 và tăng 34 USD/tấn (+2,2%) so với tháng 8/2018.

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM (Singapore) tuần qua giảm. Vào ngày giao dịch cuối tuần, giá cao su TSR 20 giao tháng 9/2019 đạt 1.289 USD/tấn, giảm 24 USD/tấn (-1,8%) so với ngày đầu tuần và giảm 15 USD/tấn (-1,2%) so với ngày giao dịch cuối của tuần trước (16/8).

Trong tháng 8/2019, từ ngày 01 – 23/8, giá TSR 20 trung bình của hợp đồng giao sau 1 tháng trên sàn SICOM đạt 1.303 USD/tấn, giảm 113 USD/tấn (-8,0%) so với trung bình tháng 7/2019 và giảm 37 USD/tấn (-2,8%) so với tháng 8/2018.

Nguồn: VRA tổng hợp từ http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/marketinfo/derivatives/delayed_prices/futures

Tại Sở Giao dịch Cao su Malaysia (MRE), giá cao su SMR 20 xuất khẩu do MRB công bố giảm. Kết thúc tuần, ngày 23/8, giá SMR 20 đạt 1.295 USD/tấn, giảm 31 USD/tấn (-2,3%) so với ngày đầu tuần và giảm 21 USD/tấn (-1,6%) so với ngày cuối tuần trước.

Trong tháng 8/2019, từ ngày 01 – 23/8, giá SMR 20 trung bình do MRB công bố đạt 1.319 USD/tấn, giảm 113 USD/tấn (-7,9%) so với trung bình tháng 7/2019 và giảm 29 USD/tấn (-2,1%) so với tháng 8/2018.

Nguồn: VRA tổng hợp từ http://www3.lgm.gov.my/mre/MonthlyPrices.aspx

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu chào bán trong tuần 19/8 – 23/8/2019

Kết thúc tuần từ 19/8 – 23/8/2019, SVR 3L xuất khẩu chào bán của Việt Nam đạt 1.390 USD/tấn, không đổi so với ngày cuối tuần trước.

Trong tháng 8/2019, từ ngày 01 – 23/8, giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu chào bán trung bình đạt 1.404 USD/tấn, giảm 82 USD/tấn (-5,5%) so với mức trung bình trong tháng 7/2019, và tăng 11 USD/tấn (+0,8%) so với tháng 8/2018.

Nguồn: www.vra.com.vn

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Vân Quỳnh)

Ghi chú: Các thông tin liên quan đến Nhận định xu hướng thị trường cao su thiên nhiên trong ngắn hạn chỉ mang tính chất tham khảo.

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com