THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ ba, 22 Tháng 2 2022

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

CÔNG NHÂN CƠ KHÍ VÀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ tư, 30 Tháng 12 2020

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ hai, 18 Tháng 5 2020

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Được viết: Thứ sáu, 27 Tháng 12 2019

  Công ty TNHH cao su Đắk Lắk - Daklaoruco

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ tư, 14 Tháng 8 2019

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:

Được viết: Thứ ba, 04 Tháng 6 2019

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com