PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ VỆ SINH, AN TOÀN LAO ĐỘNG

 Ngày 23/6/2020, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk phối hợp với Công đoàn Tỉnh Champasak

DAKLAORUCO RA QUÂN TRỒNG CÂY XANH

 Ngày 30/5/2020, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk ra quân trồng cây xanh

DAKLAORUCO - VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Sau chặng đường 15 năm hình thành và phát triển,

TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2020

Ngày 09/6/2020, Công ty TNHH cao su Đăk Lăk phối hợp với Công an PCCC

DAKLAORUCO THAM GIA TẬP HUẤN KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN LÀO

Căn cứ Theo chủ trương của HĐQT công ty về việc hoàn thiện bộ máy kế toán theo chế độ kế toán Lào.

CTY TNHH CAO SU DAKLAK KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

 Ngày 28/11/2019, Tại Khách sạn Champasak Grand Hotel, TP Pakse, tỉnh Champasak,

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com