SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 3L đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 3L

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV60 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV60

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV50 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV50

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 10 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 10

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 15/4 đến 19/4/2019

Trong tuần từ ngày 15/4 đến 19/4/2019, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch TOCOM, SICOM và MRE đều giảm so với cuối tuần trước. Kết thúc tuần, giá cao su RSS 3 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo – Nhật Bản (TOCOM) giao tháng 9/2019 là 1.684 USD/tấn, giảm 2,0% so với cuối tuần trước; giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn SICOM (Singapore) là 1.498 USD/tấn (-3,5%); giá cao su xuất khẩu SMR 20 của Malaysia do Tổng cục Cao su Malaysia (MRB) công bố ở mức 1.509 USD/tấn (-2,8%); giá SVR 3L xuất khẩu chào bán của Việt Nam ở mức 1.540 USD/tấn, không đổi so với cuối tuần trước.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 08/4 đến 12/4/2019

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 08/4 đến 12/4/2019

Trong tuần từ ngày 08/4 đến 12/4/2019, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch TOCOM, SICOM và MRE đều tăng so với cuối tuần trước. Kết thúc tuần, ngày 12/4, giá cao su RSS 3 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo – Nhật Bản (TOCOM) giao tháng 9/2019 là 1.719 USD/tấn, tăng 3,9% so với cuối tuần trước; giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn SICOM (Singapore) là 1.552 USD/tấn (+4,0%); giá cao su xuất khẩu SMR 20 của Malaysia do Tổng cục Cao su Malaysia (MRB) công bố ở mức 1.553 USD/tấn (+3,5%); giá SVR 3L xuất khẩu chào bán của Việt Nam ở mức 1.540 USD/tấn, tăng 1,3% so với cuối tuần trước.

 

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 11/3 đến 15/3/2019

Kết thúc tuần từ ngày 11/3 đến 15/3/2019, giá cao su RSS 3 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo – Nhật Bản (TOCOM) giao tháng 8/2019 là 1.730 USD/tấn, giảm 2,4% so với cuối tuần trước; giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 4/2019 trên sàn SICOM (Singapore) là 1.471 USD/tấn (+0,5%); giá cao su xuất khẩu SMR 20 của Malaysia do Tổng cục Cao su Malaysia (MRB) công bố ở mức 1.470 USD/tấn (+0,9%); giá SVR 3L xuất khẩu chào bán của Việt Nam ở mức 1.550 USD/tấn, không thay đổi so với cuối tuần trước.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 18/3 đến 22/3/2019

Kết thúc tuần từ ngày 18/3 đến 22/3/2019, giá cao su RSS 3 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo – Nhật Bản (TOCOM) giao tháng 8/2019 là 1.713 USD/tấn, giảm 1,0% so với cuối tuần trước; giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 4/2019 trên sàn SICOM (Singapore) là 1.482 USD/tấn (+0,7%); giá cao su xuất khẩu SMR 20 của Malaysia do Tổng cục Cao su Malaysia (MRB) công bố ở mức 1.494 USD/tấn (+1,6%); giá SVR 3L xuất khẩu chào bán của Việt Nam ở mức 1.535 USD/tấn, giảm 1,0% so với cuối tuần trước.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 04/3 đến 08/3/2019

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 04/3 đến 08/3/2019

Trong tuần từ ngày 04/3 đến 08/3/2019, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch TOCOM, SICOM và MRE đều giảm so với cuối tuần trước. Kết thúc tuần, ngày 08/3, giá cao su RSS 3 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo – Nhật Bản (TOCOM) giao tháng 8/2019 là 1.773 USD/tấn, giảm 2,8% so với cuối tuần trước; giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 4/2019 trên sàn SICOM (Singapore) là 1.463 USD/tấn (-2,1%); giá cao su xuất khẩu SMR 20 của Malaysia do Tổng cục Cao su Malaysia (MRB) công bố ở mức 1.457 USD/tấn (-2,5%); giá SVR 3L xuất khẩu chào bán của Việt Nam ở mức 1.550 USD/tấn, giảm 2,8% so với cuối tuần trước.

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com