THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ ba, 16 Tháng 1 2024

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ  

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

NHÂN VIÊN KỸ THUẤT - NHÂN VIÊN BẢO VỆ - KẾ TOÁN - HCNS

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

CÔNG NHÂN CẠO MỦ CAO SU

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ bảy, 14 Tháng 5 2022

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

NHÂN VIÊN KỸ THUẤT - NHÂN VIÊN BẢO VỆ - KẾ TOÁN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ sáu, 18 Tháng 3 2022

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

NHÂN VIÊN KỸ THUẤT - NHÂN VIÊN BẢO VỆ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Được viết: Thứ ba, 22 Tháng 2 2022

CÔNG TY TNHH CAO SU DAKLAK (DAKLAORUCO) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

CÔNG NHÂN CƠ KHÍ VÀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com